máy chiếu HITACHI CP-X3015WN (không dây)
Hàng chính hãng: HITACHI
Giá cũ: 25.120.000 vnđ
Giá bán: 20.050.000 vnđ
  (Chưa bao gồm VAT)
máy chiếu đa năng Hitachi CP-X10000

(Khách viếng thăm: 298)

máy chiếu đa năng Hitachi CP-X10000
Hàng chính hãng: HITACHI
Giá cũ: 14.560.000 vnđ
Giá bán: 13.950.000 vnđ
  (Chưa bao gồm VAT)
Tặng màn chiếu
Bút trình chiếu
HUYNDAI HY7000LE (5.0-5.5 KW)

(Khách viếng thăm: 38)

HUYNDAI HY7000LE (5.0-5.5 KW)
Hàng chính hãng: HUYNDAI
Giá cũ: 29.565.000 vnđ
Giá bán: 25.142.000 vnđ
  (Đã có VAT)
UPS APC SMT3000RMI2U

(Khách viếng thăm: 49)

 UPS APC SMT3000RMI2U
Hàng chính hãng: APC
Giá cũ: 38.155.000 vnđ
Giá bán: 33.323.000 vnđ
  (Đã có VAT)

UPS APC SURT192XLBP

(Khách viếng thăm: 42)

UPS APC SURT192XLBP
Hàng chính hãng: APC
Giá cũ: 23.520.000 vnđ
Giá bán: 20.657.000 vnđ
  (Đã có VAT)
UPS APC SURT10000XLI

(Khách viếng thăm: 45)

UPS APC SURT10000XLI
Hàng chính hãng: APC
Giá cũ: 80.000.000 vnđ
Giá bán: 77.015.000 vnđ
  (Đã có VAT)
UPS APC SURT8000XLI

(Khách viếng thăm: 50)

UPS APC SURT8000XLI
Hàng chính hãng: APC
Giá cũ: 80.125.000 vnđ
Giá bán: 77.190.000 vnđ
  (Đã có VAT)
UPS APCSURT6000XLI

(Khách viếng thăm: 49)

UPS APCSURT6000XLI
Hàng chính hãng: APC
Giá cũ: 78.650.000 vnđ
Giá bán: 75.890.000 vnđ
  (Đã có VAT)

UPS APC SURTD5000XLI

(Khách viếng thăm: 52)

UPS APC SURTD5000XLI
Hàng chính hãng: APC
Giá cũ: 49.252.000 vnđ
Giá bán: 46.653.000 vnđ
  (Đã có VAT)
UPS APC SURTD3000XLI

(Khách viếng thăm: 58)

UPS APC SURTD3000XLI
Hàng chính hãng: APC
Giá cũ: 36.560.000 vnđ
Giá bán: 33.533.000 vnđ
  (Đã có VAT)
UPS APC SURT2000XLI

(Khách viếng thăm: 50)

UPS APC SURT2000XLI
Hàng chính hãng: APC
Giá cũ: 35.215.000 vnđ
Giá bán: 31.333.000 vnđ
  (Đã có VAT)
UPS APC SURT1000XLI

(Khách viếng thăm: 47)

UPS APC SURT1000XLI
Hàng chính hãng: APC
Giá cũ: 18.858.000 vnđ
Giá bán: 16.626.000 vnđ
  (Đã có VAT)

UPS APC SUA5000RMI5U

(Khách viếng thăm: 43)

UPS APC SUA5000RMI5U
Hàng chính hãng: APC
Giá cũ: 50.665.000 vnđ
Giá bán: 46.702.000 vnđ
  (Đã có VAT)
UPS APC SUA3000RMI2U

(Khách viếng thăm: 51)

UPS APC SUA3000RMI2U
Hàng chính hãng: APC
Giá cũ: 27.959.000 vnđ
Giá bán: 24.848.000 vnđ
  (Đã có VAT)
UPS APC SUA2200RMI2U

(Khách viếng thăm: 55)

 UPS APC SUA2200RMI2U
Hàng chính hãng: APC
Giá cũ: 22.564.000 vnđ
Giá bán: 18.861.000 vnđ
  (Đã có VAT)
UPS APC SUA1500RMI2U

(Khách viếng thăm: 54)

 UPS APC SUA1500RMI2U
Hàng chính hãng: APC
Giá cũ: 17.252.000 vnđ
Giá bán: 15.568.000 vnđ
  (Đã có VAT)

UPS APC SUA1000RMI2U

(Khách viếng thăm: 54)

 UPS APC SUA1000RMI2U
Hàng chính hãng: APC
Giá cũ: 20.150.000 vnđ
Giá bán: 17.226.000 vnđ
  (Đã có VAT)
UPS APC SMT2200RMI2U

(Khách viếng thăm: 48)

 UPS APC SMT2200RMI2U
Hàng chính hãng: APC
Giá cũ: 26.890.000 vnđ
Giá bán: 24.762.000 vnđ
  (Đã có VAT)
UPS APCSMT1500RMI2U

(Khách viếng thăm: 53)

 UPS APCSMT1500RMI2U
Hàng chính hãng: APC
Giá cũ: 21.255.000 vnđ
Giá bán: 19.498.000 vnđ
  (Đã có VAT)
UPS APC SMT1000RMI2U

(Khách viếng thăm: 50)

 UPS APC SMT1000RMI2U
Hàng chính hãng: APC
Giá cũ: 20.450.000 vnđ
Giá bán: 18.574.000 vnđ
  (Đã có VAT)

UPS APC SUA1500I

(Khách viếng thăm: 59)

 UPS APC SUA1500I
Hàng chính hãng: APC
Giá cũ: 12.350.000 vnđ
Giá bán: 11.636.000 vnđ
  (Đã có VAT)
UPS APC SUA1000I

(Khách viếng thăm: 45)

 UPS APC SUA1000I
Hàng chính hãng: APC
Giá cũ: 11.045.000 vnđ
Giá bán: 9.973.000 vnđ
  (Đã có VAT)
UPS APC BR550GI

(Khách viếng thăm: 62)

 UPS APC BR550GI
Hàng chính hãng: APC
Giá cũ: 5.125.000 vnđ
Giá bán: 4.510.000 vnđ
  (Đã có VAT)
UPS APC SMT3000I

(Khách viếng thăm: 59)

 UPS APC SMT3000I
Hàng chính hãng: APC
Giá cũ: 32.015.000 vnđ
Giá bán: 29.880.000 vnđ
  (Đã có VAT)

UPS APC SMT2200I

(Khách viếng thăm: 52)

 UPS APC SMT2200I
Hàng chính hãng: APC
Giá cũ: 21.689.000 vnđ
Giá bán: 20.926.000 vnđ
  (Đã có VAT)
UPS APC SMT1500I

(Khách viếng thăm: 64)

 UPS APC SMT1500I
Hàng chính hãng: APC
Giá cũ: 11.895.000 vnđ
Giá bán: 12.017.000 vnđ
  (Đã có VAT)
UPS APC SMT1000I

(Khách viếng thăm: 61)

 UPS APC SMT1000I
Hàng chính hãng: APC
Giá cũ: 12.455.000 vnđ
Giá bán: 11.664.000 vnđ
  (Đã có VAT)
UPS APC BR900GI

(Khách viếng thăm: 52)

 UPS APC BR900GI
Hàng chính hãng: APC
Giá cũ: 7.252.000 vnđ
Giá bán: 6.774.000 vnđ
  (Đã có VAT)

UPS APC BR24BPG

(Khách viếng thăm: 51)

 UPS APC BR24BPG
Hàng chính hãng: APC
Giá cũ: 5.898.000 vnđ
Giá bán: 5.067.000 vnđ
  (Đã có VAT)
UPS APC BR1500GI

(Khách viếng thăm: 59)

 UPS APC BR1500GI
Hàng chính hãng: APC
Giá cũ: 13.155.000 vnđ
Giá bán: 12.085.000 vnđ
  (Đã có VAT)
UPS APC BR1200GI

(Khách viếng thăm: 56)

 UPS APC BR1200GI
Hàng chính hãng: APC
Giá cũ: 12.040.000 vnđ
Giá bán: 10.521.000 vnđ
  (Đã có VAT)
UPS APC BX650CI

(Khách viếng thăm: 81)

 UPS APC BX650CI
Hàng chính hãng: APC
Giá cũ: 2.980.000 vnđ
Giá bán: 2.500.000 vnđ
  (Đã có VAT)

UPS APC BX1100CI-AS

(Khách viếng thăm: 60)

 UPS APC BX1100CI-AS
Hàng chính hãng: APC
Giá cũ: 5.055.000 vnđ
Giá bán: 4.336.000 vnđ
  (Đã có VAT)
UPS APCBX1100CI

(Khách viếng thăm: 63)

 UPS APCBX1100CI
Hàng chính hãng: APC
Giá cũ: 4.987.000 vnđ
Giá bán: 4.217.000 vnđ
  (Đã có VAT)
UPS APC BR1100CI-AS

(Khách viếng thăm: 59)

 UPS APC BR1100CI-AS
Hàng chính hãng: APC
Giá cũ: 5.158.000 vnđ
Giá bán: 4.491.000 vnđ
  (Đã có VAT)
UPS APC BE500R-AS

(Khách viếng thăm: 61)

 UPS APC BE500R-AS
Hàng chính hãng: APC
Giá cũ: 1.560.000 vnđ
Giá bán: 1.085.000 vnđ
  (Đã có VAT)

Switch SG92-24

(Khách viếng thăm: 52)

Switch SG92-24
Hàng chính hãng: LINKSYS
Giá cũ: 4.955.000 vnđ
Giá bán: 4.475.000 vnđ
  (Đã có VAT)
Switch SG2-26

(Khách viếng thăm: 42)

Switch SG2-26
Hàng chính hãng: LINKSYS
Giá cũ: 3.785.000 vnđ
Giá bán: 3.100.000 vnđ
  (Đã có VAT)
Switch SF90-24-SG

(Khách viếng thăm: 49)

Switch SF90-24-SG
Hàng chính hãng: LINKSYS
Giá cũ: 2.325.000 vnđ
Giá bán: 1.866.000 vnđ
  (Đã có VAT)
Switch SF90D-16-AS

(Khách viếng thăm: 46)

Switch SF90D-16-AS
Hàng chính hãng: LINKSYS
Giá cũ: 1.685.000 vnđ
Giá bán: 1.170.000 vnđ
  (Đã có VAT)

Switch SF90D-08-AS

(Khách viếng thăm: 50)

Switch SF90D-08-AS
Hàng chính hãng: LINKSYS
Giá cũ: 899.000 vnđ
Giá bán: 655.000 vnđ
  (Đã có VAT)
Linksys X3500

(Khách viếng thăm: 47)

Linksys X3500
Hàng chính hãng: LINKSYS
Giá cũ: 4.150.000 vnđ
Giá bán: 3.456.000 vnđ
  (Đã có VAT)
Linksys X1000

(Khách viếng thăm: 53)

Linksys X1000
Hàng chính hãng: LINKSYS
Giá cũ: 1.989.000 vnđ
Giá bán: 1.480.000 vnđ
  (Đã có VAT)
Linksys RV110W

(Khách viếng thăm: 45)

Linksys RV110W
Hàng chính hãng: LINKSYS
Giá cũ: 2.015.000 vnđ
Giá bán: 1.860.000 vnđ
  (Đã có VAT)

Linksys E1700

(Khách viếng thăm: 41)

Linksys E1700
Hàng chính hãng: LINKSYS
Giá cũ: 2.045.000 vnđ
Giá bán: 1.365.000 vnđ
  (Đã có VAT)
Linksys EA6900

(Khách viếng thăm: 44)

Linksys EA6900
Hàng chính hãng: LINKSYS
Giá cũ: 5.125.000 vnđ
Giá bán: 4.870.000 vnđ
  (Đã có VAT)
Linksys EA6700

(Khách viếng thăm: 48)

Linksys EA6700
Hàng chính hãng: LINKSYS
Giá cũ: 4.525.000 vnđ
Giá bán: 4.345.000 vnđ
  (Đã có VAT)
Linksys E2700

(Khách viếng thăm: 48)

Linksys E2700
Hàng chính hãng: LINKSYS
Giá cũ: 2.256.000 vnđ
Giá bán: 2.077.000 vnđ
  (Đã có VAT)

Linksys E2500

(Khách viếng thăm: 49)

Linksys E2500
Hàng chính hãng: LINKSYS
Giá cũ: 2.089.000 vnđ
Giá bán: 1.840.000 vnđ
  (Đã có VAT)
Linksys E1200

(Khách viếng thăm: 56)

 Linksys E1200
Hàng chính hãng: LINKSYS
Giá cũ: 1.050.000 vnđ
Giá bán: 901.000 vnđ
  (Đã có VAT)
TAI NGHE BEATS PRO - ORIGINAL

(Khách viếng thăm: 496)

 TAI NGHE BEATS PRO - ORIGINAL
Hàng chính hãng: Beats
Giá cũ: 8.900.000 vnđ
Giá bán: 7.400.000 vnđ
01 sạc dự phòng Delux MP09
MÁY CHIẾU VIEWSONIC PJD7820HD

(Khách viếng thăm: 633)

MÁY CHIẾU VIEWSONIC PJD7820HD
Hàng chính hãng: VIEWSONIC
Giá cũ: 27.350.000 vnđ
Giá bán: 22.600.000 vnđ

Máy chiếu OPTOMA S316

(Khách viếng thăm: 685)

Máy chiếu OPTOMA S316
Hàng chính hãng: OPTOMA
Giá cũ: 9.360.000 vnđ
Giá bán: 8.900.000 vnđ
 Máy chiếu OPTOMA 3DS1 ( trình chiếu 3D)
Hàng chính hãng: OPTOMA
Giá cũ: 13.050.000 vnđ
Giá bán: 11.942.000 vnđ
  (Chưa bao gồm VAT)
Tặng bút trình chiếu
Máy chiếu OPTOMA ML 500 - Đèn Led

(Khách viếng thăm: 497)

Máy chiếu OPTOMA ML 500 - Đèn Led
Hàng chính hãng: OPTOMA
Giá cũ: 16.900.000 vnđ
Giá bán: 14.500.000 vnđ
Máy photocopy RICOH Aficio MP 2550B

(Khách viếng thăm: 493)

Máy photocopy RICOH Aficio MP 2550B
Hàng chính hãng: RICOH
Giá cũ: 50.320.000 vnđ
Giá bán: 39.950.000 vnđ
-Kệ kê máy

Máy photocopy RICOH Aficio MP 2550B (scan, in, delux)
Hàng chính hãng: RICOH
Giá cũ: 64.320.000 vnđ
Giá bán: 49.950.000 vnđ
-Kệ kê máy
Photocopy Ricoh MP-2500

(Khách viếng thăm: 591)

Photocopy Ricoh MP-2500
Hàng chính hãng: Ricoh
Giá cũ: 56.300.000 vnđ
Giá bán: 38.950.000 vnđ
Máy photocopy Ricoh MP 2001L

(Khách viếng thăm: 580)

Máy photocopy Ricoh MP 2001L
Hàng chính hãng: RICOH
Giá cũ: 42.300.000 vnđ
Giá bán: 35.000.000 vnđ
-Tặng kệ gỗ
Máy Photocopy RICOH AFICIO MP 201SPF

(Khách viếng thăm: 535)

Máy Photocopy RICOH AFICIO MP 201SPF
Hàng chính hãng: RICOH
Giá cũ: 0 vnđ
Giá bán: Call

Máy Photocopy RICOH Aficio MP 1900

(Khách viếng thăm: 678)

Máy Photocopy RICOH Aficio MP 1900
Hàng chính hãng: RICOH
Giá cũ: 24.630.000 vnđ
Giá bán: 20.500.000 vnđ
-Kệ kê máy
Loa vi tính 2.1
Máy phát điện: HK3000

(Khách viếng thăm: 342)

Máy phát điện: HK3000
Hàng chính hãng: Hữu toàn
Giá cũ: 11.500.000 vnđ
Giá bán: 9.350.000 vnđ
Máy in kim EpSon LQ 300-II

(Khách viếng thăm: 347)

Máy in kim EpSon LQ 300-II
Hàng chính hãng: EPSON
Giá cũ: 5.500.000 vnđ
Giá bán: 4.950.000 vnđ
  (Đã bao gồm VAT)
Máy in kim Epson LQ 310

(Khách viếng thăm: 337)

Máy in kim Epson LQ 310
Hàng chính hãng: EPSON
Giá cũ: 5.630.000 vnđ
Giá bán: 4.950.000 vnđ
  (Đã bao gồm VAT)

laptop SONY Vaio SVF14A15CXB

(Khách viếng thăm: 508)

laptop SONY Vaio SVF14A15CXB
Hàng chính hãng: SONY VAIO
Giá cũ: 19.500.000 vnđ
Giá bán: 17.990.000 vnđ
Túi Sony
Chuột quang
Bộ vệ sinh laptop
đế tản nhiệt
Máy photocopy Panasonic DP-8020E

(Khách viếng thăm: 488)

Máy photocopy Panasonic DP-8020E
Hàng chính hãng: PANASONIC
Giá cũ: 38.650.000 vnđ
Giá bán: 33.500.000 vnđ
  (Chưa bao gồm VAT)
-Kệ kê máy
Loa vi tính 2.1
IPAD MINI 2 16GB WIFI +3G

(Khách viếng thăm: 287)

IPAD MINI 2 16GB WIFI +3G
Hàng chính hãng: Apple
Giá cũ: 13.960.000 vnđ
Giá bán: 12.500.000 vnđ
- Tặng sim 3G
Tặng miếng dán màn hình
Tặng bộ vệ sinh màn hình
Tặng bút cảm ứng
IPAD MINI 1 16GB WIFI + 4G (HÀNG ANH)

(Khách viếng thăm: 232)

IPAD MINI 1 16GB WIFI + 4G (HÀNG ANH)
Hàng chính hãng: Apple
Giá cũ: 10.500.000 vnđ
Giá bán: 9.900.000 vnđ
- Tặng sim 3G
Tặng miếng dán màn hình
Tặng bộ vệ sinh màn hình
Tặng bút cảm ứng

Máy chiếu viewsonic PJD 5232

(Khách viếng thăm: 456)

Máy chiếu viewsonic PJD 5232
Hàng chính hãng: VIEWSONIC
Giá cũ: 11.630.000 vnđ
Giá bán: 10.600.000 vnđ
Khuyến mại 02 thùng bia Hà Nội hoặc 01 màn chiếu 100
Photocopy Sharp AR – 5731

(Khách viếng thăm: 1100)

Photocopy Sharp AR – 5731
Hàng chính hãng: SHARP
Giá cũ: 43.000.000 vnđ
Giá bán: 40.900.000 vnđ
-Kệ kê máy
Loa vi tính 2.1
Máy chiếu DLP Acer X1111A

(Khách viếng thăm: 403)

Máy chiếu DLP Acer X1111A
Hàng chính hãng: Acer
Giá cũ: 11.600.000 vnđ
Giá bán: 10.300.000 vnđ
máy hủy tài liệu Hpec C-8030

(Khách viếng thăm: 539)

máy hủy tài liệu Hpec C-8030
Hàng chính hãng: HPEC
Giá cũ: 20.960.000 vnđ
Giá bán: 1.980.000 vnđ

máy hủy tài liệu EMPRISE S

(Khách viếng thăm: 688)

máy hủy tài liệu EMPRISE S
Hàng chính hãng: EMPRISE
Giá cũ: 2.300.000 vnđ
Giá bán: 1.950.000 vnđ
máy hủy tài liệu EMPRISE 67

(Khách viếng thăm: 393)

máy hủy tài liệu EMPRISE 67
Hàng chính hãng: EMPRISE
Giá cũ: 3.564.000 vnđ
Giá bán: 3.250.000 vnđ
máy hủy tài liệu EMPRISE 80

(Khách viếng thăm: 714)

máy hủy tài liệu EMPRISE 80
Hàng chính hãng: EMPRISE
Giá cũ: 5.260.000 vnđ
Giá bán: 5.200.000 vnđ
máy hủy tài liệu HSM –Shred star S5

(Khách viếng thăm: 1226)

máy hủy tài liệu HSM –Shred star S5
Hàng chính hãng: HPEC
Giá cũ: 2.130.000 vnđ
Giá bán: 1.600.000 vnđ
  (Chưa bao gồm VAT)

Laptop acer NX.M09SV.008

(Khách viếng thăm: 256)

Laptop acer NX.M09SV.008
Hàng chính hãng: Acer
Giá cũ: 8.960.000 vnđ
Giá bán: 8.490.000 vnđ
  (Đã bao gồm VAT)
Tặng túi + Chuột
Laptop acer NX.M2SSV.005

(Khách viếng thăm: 246)

Laptop acer NX.M2SSV.005
Hàng chính hãng: Acer
Giá cũ: 10.230.000 vnđ
Giá bán: 6.450.000 vnđ
  (Đã có VAT)
Tặng túi + Chuột
Laptop acer NX.M3BSV.006

(Khách viếng thăm: 299)

Laptop acer NX.M3BSV.006
Hàng chính hãng: Acer
Giá cũ: 10.230.000 vnđ
Giá bán: 6.490.000 vnđ
  (Đã có VAT)
Tặng túi + Chuột
IPAD MINI 4 16GB WIFI + 4G (HÀNG THAILAND)

(Khách viếng thăm: 218)

IPAD MINI 4 16GB WIFI + 4G (HÀNG THAILAND)
Hàng chính hãng: Apple
Giá cũ: 0 vnđ
Giá bán: 10.300.000 vnđ
- Tặng sim 3G
Tặng miếng dán màn hình
Tặng bộ vệ sinh màn hình
Tặng bút cảm ứng

Macbook Pro 13.3inch MD101

(Khách viếng thăm: 488)

Macbook Pro 13.3inch MD101
Hàng chính hãng: APPLE
Giá cũ: 24.600.000 vnđ
Giá bán: 24.990.000 vnđ
Túi laptop
Chuột quang
MACBOOK AIR MD 712 11.6 Inch

(Khách viếng thăm: 516)

MACBOOK AIR MD 712 11.6 Inch
Hàng chính hãng: Apple
Giá cũ: 32.150.000 vnđ
Giá bán: 26.900.000 vnđ
Túi
Chuột quang
Bộ vệ sinh laptop
iPad 4 16GB Wifi + 4G

(Khách viếng thăm: 190)

iPad 4 16GB Wifi + 4G
Hàng chính hãng: Apple
Giá cũ: 0 vnđ
Giá bán: 13.350.000 vnđ
- Tặng sim 3G
Tặng miếng dán màn hình
Tặng bộ vệ sinh màn hình
Tặng bút cảm ứng
Máy chiếu Vivitech D517

(Khách viếng thăm: 445)

Máy chiếu Vivitech D517
Hàng chính hãng: VIVITECH
Giá cũ: 11.960.000 vnđ
Giá bán: 9.400.000 vnđ
  (Chưa bao gồm VAT)

Máy chiếu Vivitech D516

(Khách viếng thăm: 414)

Máy chiếu Vivitech D516
Hàng chính hãng: VIVITECH
Giá cũ: 11.200.000 vnđ
Giá bán: 9.700.000 vnđ
  (Chưa bao gồm VAT)
Máy Chiếu DELL 1210S

(Khách viếng thăm: 437)

Máy Chiếu DELL 1210S
Hàng chính hãng: Dell
Giá cũ: 11.875.000 vnđ
Giá bán: 9.450.000 vnđ
  (Chưa bao gồm VAT)
Máy Chiếu INFOCUS IN122S

(Khách viếng thăm: 615)

 Máy Chiếu INFOCUS IN122S
Hàng chính hãng: INFOCUS
Giá cũ: 10.650.000 vnđ
Giá bán: 8.800.000 vnđ
  (Chưa bao gồm VAT)
Máy tính tiền Casio SE-S300 (bao gồm két)
Hàng chính hãng: Casio
Giá cũ: 5.960.000 vnđ
Giá bán: 5.280.000 vnđ

Photocopy Sharp AR-5620SL

(Khách viếng thăm: 512)

Photocopy Sharp AR-5620SL
Hàng chính hãng: SHARP
Giá cũ: 20.300.000 vnđ
Giá bán: 17.850.000 vnđ
-Kệ kê máy
Loa vi tính
Photocopy Sharp AR-5618d

(Khách viếng thăm: 423)

Photocopy Sharp AR-5618d
Hàng chính hãng: SHARP
Giá cũ: 219.800.000 vnđ
Giá bán: 20.250.000 vnđ
-Kệ kê máy
Loa vi tính 2.1
Photocopy Sharp AR-5620d

(Khách viếng thăm: 495)

Photocopy Sharp AR-5620d
Hàng chính hãng: SHARP
Giá cũ: 24.600.000 vnđ
Giá bán: 23.150.000 vnđ
-Kệ kê máy
Loa vi tính 2.1
Photocopy Sharp AR-5618S

(Khách viếng thăm: 511)

Photocopy Sharp AR-5618S
Hàng chính hãng: SHARP
Giá cũ: 19.800.000 vnđ
Giá bán: 17.600.000 vnđ
  (Chưa bao gồm VAT)
-Kệ kê máy
-Loa vi tính 2.1

Máy in Laser Canon LBP 2900

(Khách viếng thăm: 629)

Máy in Laser Canon LBP 2900
Hàng chính hãng: Canon
Giá cũ: 3.230.000 vnđ
Giá bán: 2.950.000 vnđ
  (Đã bao gồm VAT)
Máy in HP LaserJet Pro P1102

(Khách viếng thăm: 513)

Máy in HP LaserJet Pro P1102
Hàng chính hãng: HP
Giá cũ: 3.355.000 vnđ
Giá bán: 2.400.000 vnđ
máy hủy tài liệu LBA H-8CD

(Khách viếng thăm: 699)

máy hủy tài liệu LBA H-8CD
Hàng chính hãng: LBA
Giá cũ: 4.120.000 vnđ
Giá bán: 3.696.000 vnđ
  (Chưa bao gồm VAT)
máy hủy tài liệu ziba HC-26

(Khách viếng thăm: 709)

máy hủy tài liệu ziba HC-26
Hàng chính hãng: ZIBA
Giá cũ: 2.360.000 vnđ
Giá bán: 2.200.000 vnđ
  (Chưa bao gồm VAT)

máy quét HP scanjet 200

(Khách viếng thăm: 537)

máy quét HP scanjet 200
Hàng chính hãng: HP
Giá cũ: 1.830.000 vnđ
Giá bán: 1.650.000 vnđ
  (Chưa bao gồm VAT)
Máy in Laserjet HP P1102W (in,wifi)

(Khách viếng thăm: 509)

Máy in Laserjet HP P1102W (in,wifi)
Hàng chính hãng: HP
Giá cũ: 3.560.000 vnđ
Giá bán: 3.400.000 vnđ
  (Đã bao gồm VAT)
Dell Vostro 5460 Core i5 3230

(Khách viếng thăm: 181)

Dell Vostro 5460 Core i5 3230
Hàng chính hãng: Dell
Giá cũ: 14.200.000 vnđ
Giá bán: 13.700.000 vnđ
  (Đã bao gồm VAT)
- Túi
-Chuột
- Bộ làm đẹp laptop
Fax panasonic KX-FT 983 giấy nhiệt

(Khách viếng thăm: 545)

Fax panasonic KX-FT 983 giấy nhiệt
Hàng chính hãng: PANASONIC
Giá cũ: 2.400.000 vnđ
Giá bán: 2.280.000 vnđ
  (Đã bao gồm VAT)

Fax panasonic KX-FT 987 giấy nhiệt

(Khách viếng thăm: 538)

Fax panasonic KX-FT 987 giấy nhiệt
Hàng chính hãng: PANASONIC
Giá cũ: 2.750.000 vnđ
Giá bán: 2.590.000 vnđ
  (Đã có VAT)
Fax panasonic KX-FP 701 giấy thường

(Khách viếng thăm: 533)

Fax panasonic KX-FP 701 giấy thường
Hàng chính hãng: PANASONIC
Giá cũ: 2.450.000 vnđ
Giá bán: 2.245.000 vnđ
  (Đã có VAT)
MÁY IN EPSON R230x

(Khách viếng thăm: 678)

MÁY IN EPSON R230x
Hàng chính hãng: EPSON
Giá cũ: 4.350.000 vnđ
Giá bán: 4.495.000 vnđ
  (Đã có VAT)
Máy photocopy Samsung 6345N

(Khách viếng thăm: 534)

 Máy photocopy Samsung 6345N
Hàng chính hãng: SAMSUNG
Giá cũ: 32.415.000 vnđ
Giá bán: 29.500.000 vnđ
  (Chưa bao gồm VAT)

Thiết bị trợ giảng Takstar DA150

(Khách viếng thăm: 454)

Thiết bị trợ giảng Takstar DA150
Hàng chính hãng: Takstar
Giá cũ: 0 vnđ
Giá bán: 890.000 vnđ
  (Chưa bao gồm VAT)
Macbook Pro 13.3inch MD102

(Khách viếng thăm: 454)

Macbook Pro 13.3inch MD102
Hàng chính hãng: APPLE
Giá cũ: 34.630.000 vnđ
Giá bán: 32.320.000 vnđ
  (Đã bao gồm VAT)
Túi Sony
Chuột
Đế tản nhiệt
iPad 4 32GB Wifi + 4G ( Hàng NHẬT BẢN)

(Khách viếng thăm: 206)

iPad 4 32GB Wifi + 4G ( Hàng NHẬT BẢN)
Hàng chính hãng: Apple
Giá cũ: 0 vnđ
Giá bán: 15.100.000 vnđ
- Tặng sim 3G
Tặng miếng dán màn hình
Tặng bộ vệ sinh màn hình
Tặng bút cảm ứng
iPad 4 16GB Wifi + 4G ( Hàng Anh)

(Khách viếng thăm: 176)

iPad 4 16GB Wifi + 4G ( Hàng Anh)
Hàng chính hãng: Apple
Giá cũ: 0 vnđ
Giá bán: 13.300.000 vnđ
- Tặng sim 3G
Tặng miếng dán màn hình
Tặng bộ vệ sinh màn hình
Tặng bút cảm ứng

IPHONE 5 16GB(phiên bản quốc tế))

(Khách viếng thăm: 504)

IPHONE 5 16GB(phiên bản quốc tế))
Hàng chính hãng: Apple
Giá cũ: 0 vnđ
Giá bán: 15.950.000 vnđ
IPHONE 5 16GB(hàng nhật bản)

(Khách viếng thăm: 527)

IPHONE 5 16GB(hàng nhật bản)
Hàng chính hãng: Apple
Giá cũ: 0 vnđ
Giá bán: 14.950.000 vnđ
Máy in đa năng KX-MB 1500

(Khách viếng thăm: 478)

Máy in đa năng KX-MB 1500
Hàng chính hãng: PANASONIC
Giá cũ: 3.480.000 vnđ
Giá bán: 3.050.000 vnđ
  (Chưa bao gồm VAT)
Máy in đa năng KX-MB2030

(Khách viếng thăm: 503)

Máy in đa năng KX-MB2030
Hàng chính hãng: PANASONIC
Giá cũ: 5.560.000 vnđ
Giá bán: 5.120.000 vnđ
  (Chưa bao gồm VAT)

Máy quét ảnh Canon Lide 210

(Khách viếng thăm: 674)

Máy quét ảnh Canon Lide 210
Hàng chính hãng: Canon
Giá cũ: 1.950.000 vnđ
Giá bán: 1.800.000 vnđ
  (Chưa bao gồm VAT)
Máy quét ảnh Canon Lide 700F

(Khách viếng thăm: 495)

Máy quét ảnh Canon Lide 700F
Hàng chính hãng: Canon
Giá cũ: 2.560.000 vnđ
Giá bán: 2.400.000 vnđ
  (Chưa bao gồm VAT)
Máy photocopy Panasonic DP-8016P

(Khách viếng thăm: 855)

Máy photocopy Panasonic DP-8016P
Hàng chính hãng: PANASONIC
Giá cũ: 29.320.000 vnđ
Giá bán: 278.000.000 vnđ
  (Chưa bao gồm VAT)
-Kệ kê máy
Loa vi tính 2.1
KONICA Bizhub195

(Khách viếng thăm: 511)

KONICA Bizhub195
Hàng chính hãng: KONICA
Giá cũ: 27.300.000 vnđ
Giá bán: 25.000.000 vnđ
  (Chưa bao gồm VAT)

IPAD 4 32GB WIFI + 4G (Hàng Thailand)

(Khách viếng thăm: 159)

IPAD 4 32GB WIFI + 4G (Hàng Thailand)
Hàng chính hãng: Apple
Giá cũ: 16.260.000 vnđ
Giá bán: 15.950.000 vnđ
Balion NH 314S

(Khách viếng thăm: 510)

Balion NH 314S
Hàng chính hãng: Balion
Giá cũ: 6.045.000 vnđ
Giá bán: 5.687.000 vnđ
  (Chưa bao gồm VAT)
Balion NH 201

(Khách viếng thăm: 551)

Balion NH 201
Hàng chính hãng: Balion
Giá cũ: 2.680.000 vnđ
Giá bán: 2.178.000 vnđ
  (Chưa bao gồm VAT)
Lưu điện SANTAK TG500 (500VA)

(Khách viếng thăm: 629)

Lưu điện SANTAK TG500 (500VA)
Hàng chính hãng: SANTAK
Giá cũ: 0 vnđ
Giá bán: 989.000 vnđ
  (Đã có VAT)

MÁY CHIẾU EPSON EB-S02

(Khách viếng thăm: 506)

MÁY CHIẾU EPSON EB-S02
Hàng chính hãng: EPSON
Giá cũ: 12.949.000 vnđ
Giá bán: 11.990.000 vnđ
  (Chưa bao gồm VAT)
Màn chiếu
bút trình duyệt